Bilder

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.


Utlottning av årets konstinköp kommer att ske på Dergårdsgalleriet den 24 november 2020

Bilder på några av de konstverk som kommer att lottas ut: