Bilder

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.


Utlottning av årets konstinköp kommer att ske på Dergårdsgalleriet den 24 november 2020

Bilder på några av de konstverk som kommer att lottas ut:

Pga Corona pågår f n  ingen aktivitet i Konstvännerna 


Förhoppningsvis kommer vi att kunna arrangera verksamhet till hösten 2020


De två planerade utställningarna är : 

Gert Andersson, måleri och Björn Dahlberg, keramik 

12-30 september


Gunnar Larsson, måleri och keramik och Tomas Willard, måleri

6-22 november


Vi hoppas även att Västgötaresan kan genomföras och att Johannes Nordholms föredrag kan gå av stapeln


Utlottning av inköpta konstverk planeras till den 24 november.

Informationen kommer att uppdateras.