Kontakt och medlemsskap

Konstvännernas styrelse


Styrelsen består av fem ordinarie medlemmar och tre suppleanter.

Styrelsen ska bestå av minst två aktiva konstnärer. Styrelsen utser ett konstnärligt

råd om tre personer som bistår vid val av utställare och vid konstinköp.

Årsmöte hålls i mars varvid val av styrelse, revisorer och valberedning sker.

 

Medlemsavgiften

går i första hand till inköp av konst och konsthantverk.

Medlemmarna kan genom röstning påverka konstinköpen.

Röstningen sker under de första timmarna under vernissagedagen.

Styrelsen väljer ut några av de utställda konstverken och dessa markeras med gröna "pluppar". Medlemmarna får rösta på ett antal av de markerade konstverken. Styrelsen räknar igenom vilka konstverk som fått flest röster och några av dessa köps in.

Utlottning av de inköpta konstverken äger rum i december varje år.

De inköpta konstverken är utställda veckorna före utlottningen i december. 


Vill du bli medlem i Konstvännerna?

Årsavgiften är 200:- 

Sätt in den summan på pg. 4898939-6

Skriv ditt namn och adress och att du är ny medlem


info@konstvannerna.se
Ordinarie styrelsemedlemmar


Gunilla Fridholm, ordförande

tel. 073-227 94 29 

                

Karin Remper, kassör

tel. 0302-129 43


Ulla Wik, sekreterare         

tel. 070-551 13 22


Ewy Agelii

tel. 073-571 02 35


Anna Leffler

tel. 070-293 32 33


Gunilla Skog

tel. 031-702 09 40


Suppleanter

   

Sigun Bergstedt     

tel. 070-712 22 28


Rutger Fridholm

tel. 073-227 94 28


Maria Spak-Bergstedt

tel. 070- 994 63 17