Aktiviteter

Pga Corona pågår f n  ingen aktivitet i Konstvännerna 


Förhoppningsvis kommer vi att kunna arrangera verksamhet till hösten 2020


De två planerade utställningarna är : 

Gert Andersson, måleri och Björn Dahlberg, keramik 

12-30 september


Gunnar Larsson, måleri och keramik och Tomas Willard, måleri

6-22 november


Vi hoppas även att Västgötaresan kan genomföras och att Johannes Nordholms föredrag kan gå av stapeln


Utlottning av inköpta konstverk planeras till den 24 november.

Informationen kommer att uppdateras.

Västgötaresan skjuts på framtiden. Förhoppningsvis kan den genomföras hösten 2020. Ny tid kommer att meddelas.Föredraget med Johannes Nordholm skjuts på framtiden. Nytt datum meddelas när det är klart.

Föredrag av Johannes Nordholm, psykolog och konstskribent, verksam i psykiatrin i Göteborg och på Göteborgs konstmuseum

Tema för föredraget:

Myten om konst och galenskap 

En föreläsning om sambandet mellan kreativitet och psykiskt lidande med avstamp i den antika berättelsen om Orfeus, nedslag i romantiken och modernismen och en avslutning med Lillhagenmålarna som på 1960 - och 70-talen gjorde avtryck i det svenska konstlivet. 

Några konstnärsskap som berörs är Marcus Larsson, Ernst Josephson, Carl Fredrik Hill, Vincent van Gogh, Edvard Munch och Sigrid Hjertén. Kan konsten vara en väg att överskrida sorg och förlust?
Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.