Aktiviteter

Västgötaresan skjuts på framtiden. Förhoppningsvis kan den genomföras hösten 2020. Ny tid kommer att meddelas.Föredraget med Johannes Nordholm skjuts på framtiden. Nytt datum meddelas när det är klart.

Föredrag av Johannes Nordholm, psykolog och konstskribent, verksam i psykiatrin i Göteborg och på Göteborgs konstmuseum

Tema för föredraget:

Myten om konst och galenskap 

En föreläsning om sambandet mellan kreativitet och psykiskt lidande med avstamp i den antika berättelsen om Orfeus, nedslag i romantiken och modernismen och en avslutning med Lillhagenmålarna som på 1960 - och 70-talen gjorde avtryck i det svenska konstlivet. 

Några konstnärsskap som berörs är Marcus Larsson, Ernst Josephson, Carl Fredrik Hill, Vincent van Gogh, Edvard Munch och Sigrid Hjertén. Kan konsten vara en väg att överskrida sorg och förlust?
Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.