Om oss

Konstvännerna är en förening som vill

ge sina medlemmar ett bra utbud av konst och konsthantverk.

Konstvännerna ordnar föredrag om konst, arkitektur och design samt arrangerar resor med

besök på museer, konstutställningar och kulturellt intressanta platser, såväl inom landet och utomlands.


Styrelsen består av fem ordinarie medlemmar och tre suppleanter.

Styrelsen ska bestå av minst två aktiva konstnärer.

Styrelsen utser ett konstnärligt råd om tre personer som bistår vid val av utställare och vid konstinköp.

Årsmöte hålls i mars varvid val av styrelse, revisorer och valberedning sker.


Medlemsavgiften går i första hand till inköp av konst och konsthantverk.

Medlemmarna kan genom röstning påverka konstinköpen. Röstningen sker under dom första timmarna

under vernissagedagen. Utlottning av de inköpta konstverken äger rum i december varje år.

De inköpta konstverken är utställda veckorna före utlottningen.


Våra utställningar hålls på Dergårdsgalleriet som ligger i anslutning till Lerums bibliotek.

Öppettider:

Måndag - torsdag  9 - 19,

fredag  9-17, 

lördag 11 - 15,

söndag 12 - 15