Kontakt och medlemsskap

Konstvännernas styrelse


Gunilla Fridholm, ordförande

tel. 073-227 94 29 

                

Karin Remper, kassör

tel. 0302-129 43


Anita Forsberg, kassör

tel. 070-171 05 72


Ulla Wik, sekreterare         

tel. 070-551 13 22


Ewy Agelii

tel.073-571 02 35


Anna Leffler

tel. 070-293 32 33Suppleanter


Ingvar Nisshagen

tel.070-813 11 09   


Bengt Bergstedt     

tel. 070-440 38 07


Sigun Bergstedt     

tel. 070-712 22 28Vill du bli medlem i Konstvännerna?

Årsavgiften är 200:- 

Sätt in den summan på pg. 4898939-6

Skriv ditt namn och adress och att du är ny medlem